Βιβλίο: Political Ecology for Civil Society

To Μάϊο του 2015 εκδόθηκε ο συλλογικός τόμο για την Πολιτική Οικολογία «Political Ecology for Civil Society» (ISBN: 9788894071467)imp_political-ecology-for-civil-society-160519-web_001, ένα βιβλίο που καταπιάνεται με τις κύριες πτυχές του επιστημονικού αντικειμένου της πολιτικής οικολογίας και συγκεκριμένα όπως είναι οι περιβαλλοντικές συγκρούσεις, τα κοινά και τα κοινωνικά κινήματα.

Η έκδοση του βιβλίου έγινε υπό το συντονισμό του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΙCTA) του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (Universita Autonoma de Barcelona – UAB) και της ΜΚΟ με έδρα τη Ρώμη CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali

O υποψήφιος διδάκτορας και μέλος της ερευνητικής ομάδας των Τετραδίων Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας Γιώργος Βελεγράκης συμμετείχε ως συγγραφέας και επιμελητής στην συγκεκριμένη έκδοση.

Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο εδώ