Γενική ενδεικτική βιβλιογραφία

* Προφανώς η βιβλιογραφία είναι μερική ενώ θα γίνεται προσπάθεια για την κατά το δυνατόν ανανέωση της.

Ξενόγλωσσα Βιβλία

Allen, J., Massey, D. (eds) (1995) Geographical Words, Milton Keynes: The Open University Press

Barker, C., Cox, L., Krinsky, J., and Nilsen, A.G. (eds.) (2013) Marxism and Social Movements (Historical materialism book series; volume 46), Leiden and Boston: Brillin

Bauder, H., Mauro, S.E. (eds) (2008) Critical Geographies: A Collection of Readings, British Columbia: Praxis (e) Press

Beltrán, M., J., Kotsila, P., García-López, G., Velegrakis, G. and Velicu, I., (eds.) (2016) Political Ecology for Civil Society,. Rome and Barcelona: CDCA and ICTA

Callinicos, A. (1988) Making History: Agency, Structure and Change in Social Theory, Cambridge: Polity Press.

Cloke, P., Johnston, R. (eds) (2005) Spaces of Geographical Thought, London: Sage

D’ Alisa G., Demaria F., Kallis G. (eds.) (2015) Degrowth – A vocabulary of a new era, pp. 45-48. London and New York: Routledge

Ekers, M., Hart, G., Kipfer, S., and Loftus, A. (eds.) (2013) Gramsci: space, nature, politics,  UK: John Wiley & Sons.

Gregory, D. (1994) Geographical Imaginations, Oxford: Blackwell

Gramsci, A. (1971)  Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Nowell-Smith, G., and Quintin Hoare Q. (eds). International Publishers.

Harvey, D. 1973, Social Justice and the City, Baltimore: The John Hopkins University Press

Harvey, D. 2000, Spaces of Hope, Edinburgh: Edinburgh University Press

Holloway, S.L., Rice, S.P., Valentine, G. (eds) (2003) Key Concepts in Geography, London: Sage

Holt-Jensen, A., (1999) Geography, History and Concepts, London: Sage

Hubbard, Ph., Kitchin, R., Bratley, B., Fuller, D. (2002) Thinking Geographically: space, theory and contemporary human geography, London: Continuum

Jessop, B. (1990) State Theory: Putting the Capitalist State in its Place. Cambridge: Polity Press

Lefebvre, H. (1991) The Production of Space, Oxford: Blackwell (La production de l’espace,  Paris: Anthropos, 1974)

Martínez-Alier, J. (2002) The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation, Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Massey, D. (1985/1995) Spatial Divisions of Labour. Social Structures and the geography of production, London: Macmillan (Β’ έκδοση το 1995)

Massey, D. (1994) Space, Place and Gender, Oxford: Polity

Palmer, J. (2001) Fifty Key Thinkers on the Environment Routledge, London.

Peet, R. (2006) Modern Geographical Thought, Oxford: Blackwell

Perreault, T., Bridge, G., McCarthy, J. (eds) (2015) The Routledge Handbook of Political Ecology, London and New York: Routledge

Robbins, P. (2004) Political Ecology: A Critical Introduction, Oxford, Blackwell.

Rogers, A., Viles, H., Goudie, A. (eds) (1999) The Student’s Companion to Geography, Oxford: Blackwell

Smith, N. (1984) Uneven Development : nature, capital and the production of space, Oxford: Blackwell

Soja, Ε. (1989), Postmodern Geographies: the reassertion of space in critical social theory, London: Verso


Ελληνόγλωσσα Βιβλία

Allen, J., Massey, D.  (2001) Η Γεωγραφία έχει σημασία! Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Βαΐου, Ντ., Χατζημιχάλης, Κ., (2012) Ο Χώρος στην Αριστερή Σκέψη, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος/Ίδρυμα Νίκος Πουλαντζάς

Davis, M. (2006) Planet of Slums, London and New York: Verso – σύνοψη στα Ελληνικά –

Ενγκελς, Φ., (2012 [1887]) Για το ζήτημα της κατοικίας, Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Harvey, D., (2013) Εξεγερμένες Πόλεις: από το δικαίωμα στην πόλη στην επανάσταση της πόλης, Αθήνα: ΚΨΜ

Κουρλίουρος, Η. (2001), Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Οικονομικές γεωγραφίες της παραγωγής και της ανάπτυξης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Κωτσάκης, Δ. (1998), Επιθυμία και Χώρος, διδακτικές σημειώσεις, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ (φωτοαντίγραφα)

Κωτσάκης, Δ. (2004), Δημόσιος χώρος, χώρος των πολιτών, χώρος των ιδιωτών, αδημοσίευτες σημειώσεις από δυο δημόσιες συζητήσεις σε Ηράκλειο και Αθήνα (φωτοαντίγραφα)

Lefebvre H. (1978), Προβλήματα του Μαρξισμού Σήμερα, Αθήνα: Γράμματα

Lefebvre, H. (1977), Δικαίωμα στην Πόλη. Χώρος και Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης

Λεοντίδου, Λ. (2005), Αγεωγράφητος Χώρα. Ελληνικά Είδωλα στις Επιστημολογικές Διαδρομές της Ευρωπαϊκής Γεωγραφίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Massey Doreen (2008) Για το χώρο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Μπούκτσιν, M. (1979), Τα όρια της πόλης. Η διαλεκτική της ιστορικής ανάπτυξης των πόλεων, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος

Μπούκτσιν, M., Ρόμπερτς, Α. (1980), Η οικολογία και η επαναστατική σκέψη, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος

Χαστάογλου, Β. (1981), Κοινωνικές θεωρίες για τον αστικό χώρο, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

Χάρβεϊ, Ν. (2011) Το αίνιγμα του κεφάλαιου και οι κρίσεις του καπιταλισμού, Αθήνα: Καστανιώτης

Χατζημιχάλης, Κ. (2014) Κρίση χρεόυς και υφαρπαγή γης, Αθήνα: Νήσος


Περιοδικά

 Antipode

Human Geography: a new radical journal

City

European Urban and Regional Studies

Espaces et Sociétés

Gender, Place and Culture

Social and Cultural Geography

International Journal of Urban and Regional Research

Environment and Planning D: Society and Space

ACME: An International Journal for Critical Geographies

Spatial Justice

Capitalism, Nature, Socialism

Γεωγραφίες – Εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου


Ιστοσελίδες

www.encounterathens.wordpress.com

Δίκτυο για τα θέματα χώρου στην Αθήνα και όχι μόνο. Πληροφορίες, διεθνείς συναντήσεις, ακτιβισμός

www.inura.org

Διεθνές ριζοσπαστικό δίκτυο για έρευνα και δράση για την πόλη. Διοργανώνει και διεθνείς συναντήσεις.

www.reclaiming-spaces.org

Δίκτυο ακτιβιστών ενάντια στην υφαρπαγή και απαλλοτρίωση δημόσιων χώρων, υποδομών και κατοικίας. Ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Κοινωνικό Φόρουμ.

www.hic-net.org

Διεθνής συνεργασία για τα προβλήματα κατοικίας και τα σχετικά κοινωνικά κινήματα

www.righttothecity.org

Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ ως κίνημα ενάντια στις διαδικασίες gentrification και αναπτύσσεται υποστηρίζοντας κινήσεις πολιτών για τον αστικό χώρο

www.spatialjustice.org

ΜΚΟ που παρέχει υποστήριξη σε κοινωνικές ομάδες που υφίστανται χωρο-κοινωνικές διακρίσεις.

www.reclaimingthestreets.org

Πρωτοβουλία που άρχισε στην Αγγλία και έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη ενάντια στην ιδιοποίηση από το κεφάλαιο των δημόσιων χώρων της πόλης και της κατάληψης των δρόμων από αυτοκίνητα. Προωθεί την κοινοτική ιδιοκτησία.

www.radicalcartography.net

Ιστοσελίδα με ριζοσπαστική επιλογή θεμάτων για χαρτογράφηση και τρόπους απεικόνισης

www.thepolisblog.org

Διεθνές μπλογκ για θέματα πόλης από ακτιβισμό και αρχιτεκτονική μέχρι θέματα δημοκρατικής διοίκησης, υποδομές και προγραμματισμό.

www.housingstruggles.worldpress.com

Για κινήματα κατοικίας και οργανώσεις που υποστηρίζουν τους αγώνες για κατοικία σε παγκόσμιο επίπεδο.

www.noborder.org

Δίκτυο που αγωνίζεται για την ελεύθερη μετακίνηση όλων των ανθρώπων με ενημερωμένες πληροφορίες, ντοκουμέντα και χάρτες