Διεθνές Συνέδριο – Contested Borderscapes

Διεθνές συνέδριο στη Μυτιλήνη της Λέσβου, 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017 για τη μετανάστευση και τα δικαιώματα των μεταναστών/τριών

European member states are signatories to the Geneva Convention Related to the Status of Refugees.

Human rights and dignity are respected in detention centres across Europe.

An electrified fence was built to protect the nation-state from illegal intruders.

Traffickers are responsible for deaths by drowning in the Aegean and Mediterranean seas.

Deportations are voluntary returns.

Turkey is a safe country.

War is peace.

Freedom is slavery.

Ignorance is strength.

Περισσότερα εδώ.